گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
لغات دزفولي - گروه دزفول
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱  

اُو پیوزی : نام غذایی است که با پیاز و نان درست می شود ( اشکنه )

اُوفِیــیَ : آخیش ، آخ جان

 

 

اُفِی : آخ ، ( دلجویی کردن و ابراز همدردی کردن در هنگام سانحه برای دیگری)

اَ جُوارِِش تَری : از عهده اش بر     می آیی

اَ دُرو : دروغکی

اَ رُوسین : راست گفتن ، راست ، درست ، حقیقی

اَ رِِیِز بوردُم :دستپاچه ام کرد

اَزُون : خوب است که...

اَزُون: اذان

اَ می پِتُم کَشِس دَر : کنایه از مصیبت بعد از راحتی

اُ وِرت: وضعیت خیلی خوب

اَ اُوسُون : از آن گذشته دور

اَبایِی : ترسی

آبَزَه : حوبه، تاوان،تلافی روزگار

اَ پَرتُو : بعلت وجود تو

اَتاب ، « لاتاب » : ناگذیر ، ناچار

اَتابِ جُون : برای حفظ جان، اصطلاحاً رهایی و آسایش

اِتِّقات : باور ، اعتقاد ،اصطلاحاً قبول کن

اِتِّقات کن : اعتقاد کن

اَتَّه : اصلاً ، بیشتر از «هیچ»

 اُجا: کلامی برای سر زنش و نصیحت  ( مخفف اُجاق، یا اُجاقت روشن  که دعایی است به معنای : چراغ خانه ات روشن ، کنایه از اینکه دارای فرزند پسر باشی)

اَجا رَفتَه : در رفتگی مفاصل بدن

اَجا: به جای

اُجاق : آتش گاه ، اصطلاحاً فرزند ذکور

اَجعَل : بهانه

اَجناس : جانوران ، حیوان

اَجُووار : از عهده

اَچَن  : از بسكه‌.

اِحرُوزی : بغض فرو خوردن ، عصبانیت

آخُور : محل غذای چهارپایان

اَدُر دُ رو : از دروغ

اِدَم : همین حال ، هم اکنون ، این دم ، الآن

آدمیزا د : انسان ها

آراشت : برش اضافی

اِزمید : آزمایش

اَزی گِرات : لفظی برای هشدار   نفرینی است،(عزایی بگیرد تو را )

اَزی نَگِرات : دعایی است ، عزایی نگیرد تورا 

اُژدُک : تحریک ، مشاجره و حمله از یک طرف دعوا به طرف دیگر

اُژدونگ : هشد
شهر دزفول