گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
خانه نیز نو دزفول - معماری به سبک دوره قاجار
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۳۱  

خانه نیز نو دزفول - معماری به سبک دوره قاجار

خانه قدیمى «تیزنو» به دوره قاجار مربوط است و هشتى ورودى، حیاط مرکزى، اتاق هایى در ایوان ها، غلام گردش، شبستان و شوادان را شامل مى شود. سبک معمارى تیزنو که در محله قلعه در دزفول قرار دارد، با نوع اقلیم و روش زندگى در این منطقه متناسب است.

خانه تیزنو دزفول