گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
فرمانداری ویژه و هزار مکافات !
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٩  

وقتی دزفول فرمانداری ویژه شد همه به یکی ، و یکی به همه و نیز دیگران برای خود پرده زدند و تبریک گفتند ، جدای از اینکه این امر مصوبه دولت بود، ولی بعضی ها همیشه عادت به سپاسگذاری دارند. حال با توجه به گذشت حدود یک سال از این عنوان به شهرستان دزفول از مسئولان باید سئوال شود که اطلاق این واژه برای این شهر و دیار تاکنون چه فایده ای به دنبال داشته و اداراتی که اجازه مدیرکلی و جداشدن از استان را برای پیگیری امور دارند در رفع معضلات و مشکلات این شهر شهید پرور چه اقداماتی اتخاذ کرده اند؟!
تحریریه این نشریه به دنبال این معما می باشد که آیا ما به واژه ها نیاز داریم یا عملکردها و با توجه به شاخص های وخیمی که از نظر بیکاری ، بهداشت ، کشاورزی و ... در این شهر شهید پرور به وفور دیده می شود، مدیران و فرمانداری این شهر با این واژه چه خواهند کرد؟!
و یک سئوال کلی تر؛ پیگیری این امر به عهده چه کسی می باشد؟ وآیا ضعف در پیگیری مصوبات دولت را نمی رساند؟
(لطفاً این امر را پرده نویسان پیگیری و بر پرده های بعدی خود بنویسند.)

برگرفته از نشریه پیام مهر