گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
عکس از بعد از افتتاح زیر گذر حرم چهار راه شریعتی دزفول
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٥  

عکس از بعد از افتتاح زیر گذر حرم چهار راه شریعتی دزفول